skip to contents.
Slide to menu

Solo Violin Recital

-Japan Tour Tokyo-Nagoya-Fukushima-

Private Venue
3-20-2 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 163-1403
Date & Time Sun, 3rd Oct 2010
  • 1 st 15:00 — 16:30
Venue
TOKYO OPERA CITY Omi Gakudo (Japan)
Program
Bach Sonata no 1 Partita no 1 & no 2
Address
3-20-2 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku Tokyo 163-1403 Japan